WODA


Niezależne podróżowanie do odległych obszarów niesie
ze sobą konieczność posiadania dostępu do czystej wody pitnej. Nigdy nie można liczyć na dostępności odpowiedniego zaopatrzenia
w wodę w odpowiedniej ilości i jakości. Niedobór wody może ograniczyć
komfort, a nawet może być groźny dla życia. Kontener MINI oferuję dostęp
do czystej wody poprzez zgromadzenie jej w dużych zbiornikach z wodą czystą i brudną.

CZYSTA WODA


Podczas podróży czysta woda dostarczana jest do kontenera ze zbiornika
wody czystej o pojemności 60 l.
Abyśmy na bieżąco mogli znać poziom w zbiornikach znajdują się specjalne
sondy, a we wnętrzu kontenera zamontowany jest specjalistyczny monitor
wskazujący poziom wody w zbiorniku.


BRUDNA WODA


Podczas podróży brudna woda gromadzona jest w zbiorniku wody brudnej
o pojemności 63 l. Abyśmy na bieżąco mogli znać poziom wody w zbiorniku
znajdują się specjalne sondy, a we wnętrzu kontenera zamontowany jest
specjalistyczny monitor wskazujący poziom wody w zbiorniku.

CIEPŁA WODA
Ciepła woda jest dostarczana przez kocioł elektryczny 22L. Bojler z grzałką
230 V oraz z systemem grzania diesel zapewnia dostęp do ciepłej wody kiedy
tylko jest nam potrzebna.